Thursday, 8 December 2011

Pengenalan Konsep Tambah

      Kejayaan atau kegagalan diperingkat awal menyelesaikan masalah penambahan memainkan peranan penting dalam menentukan sikap pelajar terhadap matematik pada tahun-tahun selanjutnya dalam alam persekolahan. Penekanan kefahaman konsep dalam matematik dan bagaimana aktiviti yang pelbagai bentuk dapat mempermudahkan proses itu akan membantu pelajar untuk mengaplikasikan idea-idea matematik spesifik kepada situasi yang pelbagai.
Sebelum murid mula diperkenalkan dengan operasi tambah,
mereka sepatutnya telah boleh:
ü  membilang hingga 10
ü  menyusun kumpulan benda-benda sehingga 10
ü  membaca dan menulis angka hingga 1-10
ü  memadankan angka daripada 1-10 dengan perkataan nombor
ü  mengenal simbol “0” dan perkataan  “sifar” dan faham apa maknanya.
ü  memahami konsep keabadian nombor

1. KONSEP PENAMBAHAN
Penambahan ialah operasi yang mencantumkan dua nombor untuk
menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil
tambahDua model lazim digunakan untuk menghuraikan
Penambahan
ü  Model Penyatuan Set
ü  Model Penyukatan ( Garis Nombor ) 0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...